Windroos vzw

Personen met een beperking - Dagbesteding

Dagcentrum Windroos (Vlamingdam 34B Brugge) biedt dagopvang aan 15 volwassenen met een meervoudige beperking.
Een deskundig team zorgt voor de medische, psychologische, ortho-agogische en sociale omkadering. Windroos vzw organiseert een jaarlijkse kerstmarkt en andere activiteiten om het centrum financieel te ondersteunen. Daarnaast staat een nieuw project op stapel in Den Hoye (Predikherenrei 15A Brugge) waarvoor nog heel wat geld nodig zal zijn.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Woensdag 14 november tot Zaterdag 15 december
Zaterdag 01 december tot Maandag 24 december
Zaterdag 01 december tot Zondag 02 december