Werkgroep Verder - CGG PassAnt vzw

Geestelijke gezondheid

Werkgroep Verder is door de Vlaamse Overheid erkend als terreinorganisatie voor nabestaanden na zelfdoding en is onderdeel in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt vzw.

Werkgroep Verder heeft als missie de opvang van nabestaanden te verbeteren en het thema ‘rouwen na zelfdoding’ bespreekbaar te maken in onze samenleving. We willen een dynamische, innovatieve partner en aanspreekpunt zijn waar men als individu, organisatie en bedrijf terecht kan na een zelfdoding. We verspreiden informatie, doen aan deskundigheidsbevordering, organiseren lotgenotencontacten en ijveren voor een respectvolle verantwoorde berichtgeving over zelfdoding in de media.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Vrijdag 14 december - 18:00 tot 23:00