Warm Hart vzw

Armoedebestrijding

De meest kwetsbaren in de samenleving stelt de vzw centraal in haar werking. Onze doelstellingen zijn: Blijven zoeken naar armen/ armen en niet-armen verenigen/ armen het woord geven/ werken aan maatschappelijke emancipatie/ werken aan de verandering van maatschappelijke structuren/ de dialoog met de samenleving en het beleid realiseren. Om dit te verwezenlijken, worden er tal van activiteiten georganiseerd: maaltijden, vorming en info, aanbod tweedehandsspullen, eigen sociale kruidenier enz. Wij hopen via deze actie niet alleen financiële middelen te ontvangen om onze dagelijkse werking draaiende te houden, ook om de vzw meer naambekendheid te geven.
Ons team, onze gasten, danken jullie van harte voor de steun!

Wil jij dit goed doel steunen?