Vrienden van Kankala

Armoedebestrijding - Kinderen en jongeren

Het hoofddoel is straatkinderen in Kanaga, Congo, te reintegreren in familie en maatschappij door de totale problematiek van het straatkind aan te pakken door;

• de kwetsbare kinderen te beschermen. Wij zijn een katholieke instelling ter ‘bescherming van het kind’, wij staan open voor ‘alle kinderen’
• de rechten van het kind door allen te doen eerbiedigen
• te voorkomen dat het kind door de familie verlaten of verstoten wordt
• door opvoeding en verzorging hen meer kans te geven op een betere toekomst
• de overheden en vooral de families aandachtig maken voor het geweld wat hen wordt aangedaan en de gevolgen hiervan voor hun psychische en fysieke ontwikkeling

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Maandag 03 december tot Donderdag 20 december
Woensdag 05 december tot Donderdag 06 december
Dinsdag 04 december tot Dinsdag 18 december
Vrijdag 28 september - 13:00 tot 15:00
Dinsdag 23 oktober tot Vrijdag 23 november