Vrienden van het Huizeke

Armoedebestrijding - Kinderen en jongeren

Veel kinderen in armoede verlaten de school zonder diploma waardoor ze in armoede blijven.Wij gaan in tandem (hulpverlener en ervaringsdeskundige in armoede) aan de schoolpoort staan om ouders in armoede aan te spreken en toe te leiden tot CAW, OCMW,CLB,… Wij gaan mee waar nodig en zolang als nodig. Zo versterken we ouders en nemen we zorgen van kinderen weg, waardoor ze meer kind kunnen zijn, er minder gedragsproblemen zijn, betere schoolresultaten en minder schooluitval. We doen dit vanuit een buurthuis, waar we letterlijk aanwezig zijn in de thuiswereld van ouders en kinderen en bruggen kunnen leggen met onderwijs en samenleving. Wij willen meer tandems inzetten om meer scholen te "bedienen" waardoor we meer ouders en kinderen bereiken.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Vrijdag 07 december tot Maandag 24 december