Vereniging Afasie

Personen met een beperking - Niet-aangeboren hersenletsel

De vereniging Afasie vzw zet zich in voor personen met afasie. Afasie is een verworven taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel (infarct, bloeding, trauma,...) De verschillende regio's van onze vereniging organiseren ongeveer 6 wekelijks een bijeenkomst voor personen met afasie en hun partner. Bij lidmaatschap (€ 15/jaar) ontvangt men 4x per jaar het ledenblad en wordt men op de hoogte gehouden van de activiteiten. De vereniging afasie is volledig zelfbedruipend en kan maar functioneren door de vele vrijwilligers.

Wil jij dit goed doel steunen?