Uze Plekke

Armoedebestrijding - Sociale bijstand

Ûze Plekke is een Welzijnsschakel te Brugge, waar mensen met- en zonder armoede-ervaring elkaar ontmoeten en één groep vormen op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen is welkom, niemand wordt uitgesloten en elkeen wordt aanvaard zoals hij/zij is. We maken in onze werking geen onderscheid tussen mensen in financiële armoede en andere, zoals: eenzaamheid, gebrek aan erkenning, depressie, gemis aan geborgenheid, lichamelijke beperking of ziekte, rouw en verlies, relatieproblemen, afwijzing omwille van seksuele geaardheid of ras of cultuur…
We zorgen ervoor dat in alle geledingen ( bestuur, werkgroepen…) de diversiteit van onze mensen tot uiting komt.
Gans onze werking wordt gedragen door vrijwilligers.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Zaterdag 09 december - 14:00 tot 23:55
Maandag 04 december tot Vrijdag 22 december

Is een keuze maken moeilijk?
Hier zijn een paar suggesties

    De Warmste Week

    Deel je foto met #dewarmsteweek