Uze Plekke

Armoedebestrijding - Sociale bijstand

Ûze Plekke is een Welzijnsschakel te Brugge. We zijn een ontmoetingsplaats voor mensen in kansarmoede, kwetsbare mensen, mensen in eenzaamheid en zoekenden. We zorgen ervoor dat mensen met- en zonder armoede-ervaring elkaar ontmoeten en één groep vormen op basis van gelijkwaardigheid. Iedere tweede en vierde maandag van de maand komen we samen van 19.30 tot 21.30 uur. Iedereen is er welkom, niemand wordt uitgesloten en elkeen wordt aanvaard zoals hij/zij is.
We zorgen ervoor dat in alle geledingen (bestuur, werkgroepen…) de diversiteit van onze mensen tot uiting komt.
Gans onze werking wordt gedragen door vrijwilligers.

Wil jij dit goed doel steunen?