UNIE-K

Personen met een beperking - Niet-aangeboren hersenletsel

UNIE-K heeft als doel initiatieven te nemen met het oog op de dienstverlening en ondersteuning aan volwassen personen met een beperking en hun sociaal netwerk.
Daartoe beschikt de vereniging over meerdere residentiële en/of ambulante voorzieningen (Brugge, Gits, Emelgem, Roeselare).
De dienstverlening en ondersteuning wordt bij voorrang verleend aan personen met een complexe zorgvraag. Deze initiatieven
worden op maat van elke cliënt en met respect voor zijn levensbeschouwing genomen en behelzen o.a. opname en huisvesting, dagbesteding en vrijetijdsbeleving, verpleging en
verzorging, begeleiding in de brede zin tot en met de integratie binnen de samenleving.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Vrijdag 21 december tot Zondag 23 december