TUMBADOR

Personen met een beperking - Fysieke beperking

Tumbador vzw zorgt voor revalidatie en opleiding van personen met een handicap (PmH) in Guatemala en Peru. Wij doen dat door vrijwillige kinesitherapeuten en ergotherapeuten naar ginder te sturen om er te werken met personen met een handicap. Onze vrijwilligers analyseren de noden, leiden lokaal medisch personeel op en zien erop toe dat de in België ingezamelde fondsen goed worden besteed.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Vrijdag 14 december - 09:00 tot 14:00
Maandag 03 december tot Vrijdag 21 december
Zaterdag 08 december tot Dinsdag 11 december
Dinsdag 18 december - 11:30 tot 16:00
Dinsdag 04 december tot Vrijdag 21 december
Zaterdag 15 december tot Zondag 16 december
Zondag 16 december - 10:00 tot 14:00
Dinsdag 20 november tot Dinsdag 11 december
Vrijdag 26 oktober - 11:00 tot 11:15
Vrijdag 16 november tot Woensdag 19 december