TUKI vzw

Fysieke gezondheid - Kanker

TUKI ondersteunt kinderen met levensbedreigende ziektes (én hun ouders) op financieel, juridisch, administratief, praktisch en emotioneel vlak.
Specifiek biedt TUKI deze ondersteuning wanneer de behandeling, of een gedeelte ervan, in het buitenland dient te gebeuren.
TUKI streeft ernaar dat:
- Elk kind met een levensbedreigende ziekte de best mogelijke behandeling (binnen- of buitenland) kan krijgen
- Ouders zich minder zorgen moeten maken om aan hun plichten (gezin, financieel, professioneel, …) te voldoen
- Elk kind zijn/haar ouders bij zich heeft wanneer het kind dit het hardst nodig heeft
- Ouders een klankbord hebben en optimaal geïnformeerd worden
- De echte pijnpunten objectief gemeld worden bij de bevoegde overheden

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Zondag 23 december - 08:00 tot 13:00
Vrijdag 02 november tot Zaterdag 15 december
Maandag 10 december tot Maandag 17 december
Vrijdag 14 december - 14:00 tot 18:00
Donderdag 20 december - 18:00 tot 20:00
Dinsdag 11 december tot Maandag 24 december
Woensdag 21 november tot Zondag 16 december
Woensdag 21 november tot Dinsdag 18 december
Maandag 17 december - 15:30 tot 17:30
Zaterdag 20 oktober tot Zondag 23 december