Stijn vzw

Personen met een beperking - Handicap (mentaal, fysiek, ...)

Vzw Stijn (www.stijn.be) is een netwerk van voorzieningen die zorg verlenen aan personen met een beperking.
Volgende organisaties maken deel uit van ons netwerk:

De Klimroos, 't Klavertje, Groenhoef: dag- en woonopvang en kortverblijf motorische handicap & NAH.

De Witte Mol, Sint-Gerardus, St.-Oda, 't Weyerke: dag- en woonopvang mentale & motorische handicap en NAH.
't Weyerke ook kortverblijf.
St.-Oda ook observatie en behandeling extreem probleemgedrag.

Dienst Ambulante Begeleiding & Limburgse Stichting Autisme: advies aan huis.
Dienst Persoonlijke Assistent stelt assistenten ter beschikking.