Steunpunt Asiel & Migratie

Migratie / integratie - Vluchtelingen

Het Steunpunt Asiel & Migratie vzw is in Mechelen het aanspreekpunt voor asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen in een precaire verblijfssituatie en andere migranten.

De opbrengst van Music for Life in 2017 zal gebruikt worden voor noodhulp aan de doelgroep en om kinderen in te schrijven voor vrijetijdsactiviteiten.

Wil jij dit goed doel steunen?