Steunpunt Asiel & Migratie

Migratie / integratie - Vluchtelingen

Het Steunpunt Asiel & Migratie vzw is in Mechelen het aanspreekpunt voor asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen in een precaire verblijfssituatie en andere migranten.
Wij geven, juridische informatie aangaande asiel en migratie, helpen hen, samen met onze vrijwilligers op weg in de nieuwe samenleving.
Met de antennepost van Solentra kunnen we werken aan trauma en verlies.
Op wekelijkse basis hebben we een voedselbedeling voor mensen in precair verblijf.

De opbrengst van Music for Life in zal gebruikt worden voor noodhulp aan de doelgroep en om kinderen in te schrijven voor vrijetijdsactiviteiten.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Woensdag 19 december tot Zondag 23 december
Woensdag 19 december tot Zondag 23 december
Maandag 17 december tot Zaterdag 22 december
Maandag 17 december tot Vrijdag 21 december
Zaterdag 15 december tot Vrijdag 21 december
Vrijdag 30 november tot Vrijdag 14 december