Sporen vzw

Welzijn - Opvoedingsondersteuning

Sporen vzw is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. We werken met kinderen, jongeren en gezinnen in problematische opvoedings- en leefsituaties, die aan ons worden doorverwezen door CAW, CLB, Kind en Gezin, huisartsen, onthaalmoeders, OCMW, politie, ... en Jeugdrechters. In alle afdelingen van Sporen wordt gewerkt met Familieberaden: met kinderen, jongeren en ouders wordt afgesproken welke mensen uit hun familie, en hun omgeving, mogen samenwerken in de begeleiding. Medewerkers staan open voor het geven en ontvangen van wederzijdse ondersteuning. Omdat deze verwachtingen vrij hoog zijn en wij ons ook richten naar complexe situaties, hebben we als organisatie de opdracht goed te zorgen voor onze medewerkers.

Wil jij dit goed doel steunen?

Is een keuze maken moeilijk?
Hier zijn een paar suggesties