Sering vzw

Armoedebestrijding

Sering is een interactief platform waar ontmoeting, empowerment, creativiteit, dialoog, acieve betrokkenheid van burgers centraal staan. In het bijzonder de burger aan de onderkant van de samenleving.
In creatieve ateliers maken kwetsbare mensen, het hele jaar door, maatschappelijke relevante themaÂ’s voor de stad en haar bewoners bespreekbaar. ThemaÂ’s zoals opvoeding, uitsluiting en eenzaamheid, zorg voor elkaar, polarisatie, radicalisering, homofobie, schuldenproblematiek, criminaliteit, (huiselijk) geweld, integratie/acceptatie vluchtelingen, ...
Weg van de debattafel, al spelend worden onderwerpen onderzocht die onze levens beïnvloeden en die verandering behoeven. Sering werkt met kinderen en volwassenen.

Wil jij dit goed doel steunen?