Samen DiVers vzw

Migratie / integratie - Vluchtelingen

Samen DiVers biedt een warm onthaal aan haar bezoekers (mensen met een migratieachtergrond). We bereiken vooral nieuwkomers (asielzoekers, pas erkende vluchtelingen,…).We staan er elke dag opnieuw om samen met hen oplossingen te zoeken voor hun problemen. Om hen sterker te maken en hen elkaar te leren sterker maken. Om hen over drempels heen te krijgen (drempels op vlak van taal, administratie, participatie,…). Om te geloven in hen en hen kansen te bieden om te groeien, om bij te leren. Om hun recht op een menswaardig samenleven te realiseren. Want armoede is een onrecht voor iedereen ongeacht afkomst, kleur of geloofsovertuiging.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Woensdag 21 november tot Maandag 24 december
Vrijdag 16 november tot Woensdag 12 december