Regionaal Landschap Schelde-Durme

Milieu - België

Hou jij ook zo van het landschap langs Schelde en Durme? Mijn zijn typische knotbomen, uitgestrekte velden en zeldzame getijdennatuur? Regionaal Landschap Schelde-Durme zet zich in om de beleving, de herkenbaarheid en de natuur- en erfgoedwaarden van dit landschap te beschermen en te versterken. Zodat jij er kan ontspannen en planten en dieren de ruimte krijgen om te groeien en te bloeien. Een win-winsituatie! Om dat te realiseren brengen we zoveel mogelijk mensen samen in projecten met een zichtbaar resultaat. Zo realiseren we weelderige poelen voor de kamsalamander, werken we samen met landbouwers om de kroost van weidevogels te beschermen, geven we zwaluwen en vleermuizen een duwtje in de rug. En nog veel meer! Doe jij mee?

Wil jij dit goed doel steunen?