Pigment vzw

Armoedebestrijding - Belangenbehartiging

Als vereniging waar armen het woord nemen, werkt Pigment vzw al jaren in Brussel op een participatieve manier met mensen zonder wettig verblijf. Samen sensibiliseren we het beleid, het middenveld en de maatschappij rond armoedebestrijding. Onze bezoekers hebben verschillende achtergronden, ambities en toekomstperspectieven, maar krijgen wel allen te maken met armoede, onrecht en sociale uitsluiting.
We begeleiden en bereiken vele families en alleenstaanden via een laagdrempelig onthaal, activiteiten en groepswerk. Met een opvangwoning in ons solidariteitshuis Voyaach ondersteunen we een familie in (huis)nood. Met vele kleine giften kunnen we een groot verschil maken voor enkele mensen. Omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan!

Wil jij dit goed doel steunen?