Piekernie

Personen met een beperking - Fysieke beperking

Actieve inzet voor de totale reïntegratie van personen met een dwarslaesie door het aanbieden van informatie (via praatavonden, informatierondes, persoonlijke contacten met ervaringsdeskundigen, mail, website, Facebook, driemaandelijks tijdschrift 't Piekernietje') en ontspanning (uitstappen, etentjes, bioscoopbezoek).