Persephone, Vereniging van vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte

Mensenrechten - Vrouwenrechten

Vrouw zijn en een beperking hebben, een specifieke situatie. Onze vzw draait sinds haar ontstaan in 1995 op ervaringsdeskundige vrijwilligers en is uniek in België. Wij zijn actief in meerdere regio’s.
Onze missie: ‘wij, vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte, stimuleren en inspireren elkaar. Bovendien doen we aan belangenbehartiging en sensibilisatie.’ Zo krijgen we de stereotypen rond vrouwen met een beperking de wereld uit!
Onze werking baseert zich op 7 thema’s: privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap, tewerkstelling, positieve beeldvorming.
Steun ons om ons 2de boek over preventie van geweld te laten vertalen in het Engels.

Wil jij dit goed doel steunen?