Pax Christi Vlaanderen vzw

Mensenrechten - Vredesproblematiek

De opdracht van Pax Christi Vlaanderen is vrede, verzoening en gerechtigheid bevorderen voor allen, te beginnen bij de meest kwetsbaren. Vanuit de actieve geweldloosheid inspireren, vormen en begeleiden wij mensen en groepen op weg naar vreedzaam samenleven. Pax Christi Vlaanderen voert actie, geeft vormingen, schrijft artikels en dossiers, zet experts aan het werk, interpelleert politici, licht media en publiek in en blijft zichzelf: geweldloos, politiek ongebonden en christelijk geïnspireerd.

Wil jij dit goed doel steunen?