Palestina Solidariteit

Mensenrechten - Vredesproblematiek

Palestina Solidariteit is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor een rechtvaardige vrede in Palestina op basis van het internationaal recht en de conventie van Genève, solidariteit en democratische principes. Palestina Solidariteit vzw zet zich in België in voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor de Israël/Palestina-problematiek, op basis van het internationaal recht en de mensenrechten.
We informeren, sensibiliseren en mobiliseren via lezingen, workshops en filmavonden.
We ondersteunen 5 Palestijnse middenveldprojecten en organiseren inleefreizen naar Israël en Palestina.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Zaterdag 08 december tot Zondag 09 december
Zaterdag 08 december - 20:00 tot 22:00
Vrijdag 07 december - 20:00 tot 22:00
Zaterdag 22 december - 13:00 tot 18:00
Zaterdag 22 september tot Donderdag 20 december