Ontmoetingshuis De Moazoart

Armoedebestrijding - Belangenbehartiging

Een moazoart of meikever staat symbool voor de verbondenheid tussen ouders en kind, onbezorgde kinderjaren en machtsoverdracht.

Sinds juli 2010 komen maatschappelijk kwetsbare groepen samen in De Moazoart voor een aanbod van ontmoeting, vrije tijd, vorming, nuldelijnshulpverlening en belangenbehartiging. Door middel van dit aanbod werken we aan de maatschappelijke participatie zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.

Het is onze doelstelling De Moazoart structureel te verankeren zodat we de komende tientallen jaren de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting kunnen opdrijven. Het model willen we verder ontwikkelen en uitgedragen als pilootproject naar andere steden en gemeenten.

Wil jij dit goed doel steunen?