Ons Centrum

Armoedebestrijding - Sociale bijstand

Ons Centrum is een vereniging waar armen het woord nemen. Ons Centrum is een tweede thuis voor mensen die het financieel en emotioneel moeilijk hebben. Hier vinden ze warmte, respect, erkenning en een luisterend oor. Ons Centrum werkt thematisch samen met kansarmen om armoede te bestrijden door hulpverlening, ontmoeting, ontspanning, vorming, netwerking en beleidsparticipatie. Dit gebeurt aan de hand van een aanbod van wekelijkse ontmoetingsmomenten, eetdagen, creamomenten, computerworkshops, dialoogmomenten met het beleid, infonamiddagen (i.s.m. OCMW, CAD, Opvoedingswinkel, gemeente …), vormingen (i.s.m. Basideducatie), jaarlijkse uitstappen en projectwerk (gezondheid, energie, beweging …).

Wil jij dit goed doel steunen?