New Casa Hogar

Armoedebestrijding - Kinderen en jongeren

Casa Hogar is een t(e)huis voor Mexicaanse wees- en straatkinderen opgericht tijdens WK voetbal Mexico ‘86 door de Rode Duivels. Casa Hogar is veel meer dan een dak boven het hoofd van deze kinderen, maar is een echte familie, waarbij de dagelijkse opvoeding van de kinderen centraal staat. De grootste ambitie van Casa Hogar is wees- en straatkinderen perspectieven geven voor de toekomst via de juiste opleidingen. De 2e ambitie van het tehuis is jongeren van 5-21 jaar voor te bereiden op een zelfstandig leven. In een huiselijke sfeer leren ze huishoudelijke taken zoals koken, schoonmaken of wassen. De 3e pijler is de ondersteuning van volwassenen via o.a. cursussen anti-drugsprogramma’s, kooklessen en gerichte beroepsleidingen

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Maandag 22 oktober tot Donderdag 20 december