Muziek voor Ieder Kind

Cultuur / patrimonium - Muziek

Vzw 'Muziek voor Ieder Kind' wil musiceren toegankelijk maken voor alle kinderen. Daartoe organiseren wij het muziekeducatief programma ‘Ukelila’ in basisscholen, gelegen in kwetsbare sociale woonwijken. Ukelila biedt kinderen de kans om actief muziek te beleven, een muziekinstrument te leren spelen en samen te spelen in een orkest. Want muziek maken is plezant en bevordert welbevinden, zelfontplooiing en sociale vaardigheden van kinderen.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Zaterdag 22 december - 15:00 tot 16:00