Muzass vzw

Personen met een beperking - Cultuur (muziek, toneel, events, kunst, ...)

Bij Muzass vzw volgen kinderen en volwassenen met en zonder beperking muzieklessen of andere muzische activiteiten. Hierbij staat samen musiceren en plezier beleven voorop. Ieder kan op eigen tempo zijn of haar muzikale kennis en vaardigheden aanscherpen.
Initiatiefnemers met en zonder beperking (bv. ASS) zetten samen hun schouders onder de werking. Bij Muzass kunnen mensen met een beperking hun talenten, competenties en zelfstandigheid ontwikkelen en inzetten voor de samenleving.
Via samen zingen en musiceren en via samen werken willen we duurzame en waardevolle bruggen bouwen tussen mensen met verschillende talenten en mogelijkheden. We geloven dat een open en inclusieve samenleving voor iedere mens een verrijking zal betekenen.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Zaterdag 22 december - 18:00 tot 19:00
Zaterdag 15 december - 15:30 tot 21:00
Zaterdag 22 december - 14:30 tot 16:30
Zaterdag 08 december tot Zondag 09 december
Woensdag 28 november tot Donderdag 29 november