Maria Rustoord - De Misthoorn

Welzijn - Gezondheidszorg

De Misthoorn is een dienst in Ingelmunster, waar mensen terecht kunnen voor informatie, advies en begeleiding rond dementie. De dienst is er voor iedereen die vragen heeft rond het ziektebeeld en hoe ermee om te gaan. Voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en voor hun mantelzorgers, is er individuele begeleiding.

Voor wie ervaringen wil uitwisselen met lotgenoten, organiseert De Misthoorn koffietafels voor mantelzorgers. Wie eens een ontspannende namiddag wil doorbrengen met zijn partner of ouder met dementie erbij, kan aansluiten bij Uit en Meer.
Daarnaast gaat er maandelijks een geheugenkoor door voor mensen met dementie en hun begeleidend familielid.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Maandag 10 september tot Maandag 17 december