Limburgs Kankerfonds

Wetenschappelijk onderzoek - Kanker

De vereniging heeft tot uitsluitend doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op vlak van de oncologie.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de vermelde statutaire doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te alle tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Zondag 23 december - 07:00 tot 19:00
Donderdag 01 november tot Dinsdag 18 december
Donderdag 22 november tot Maandag 24 december
Dinsdag 11 december - 17:00 tot 20:00
Vrijdag 30 november - 17:30 tot 22:00
Vrijdag 12 oktober tot Maandag 24 december