Laat Laos Leren

Ontwikkelingssamenwerking - Onderwijs

Onderwijs is geen luxe product en zeker geen evidentie voor iedereen. Bovendien is onderwijs de eerste sleutel in het gevecht tegen armoede. LLL heeft in Laos al meer dan 1300 kinderen in Laos voorzien van nieuwe klaslokalen waardoor vervroegde schooluitstap wordt tegen gegaan.

LLL bestaat uit 100% vrijwilligers. De opbrengsten van Music For Life zullen gebruikt worden voor het bouwen van meer klaslokalen.

Alles gebeurt in samenwerking met de lokale bevolking zodat alle gebouwde klaslokalen duurzame projecten zijn die tot in het oneindige gebruikt blijven.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Vrijdag 07 december tot Maandag 24 december
Zaterdag 22 december - 18:00 tot 23:00
Zaterdag 22 december - 09:00 tot 12:00