Klasbak

Justitie

Educatie in de gevangenis zorgt ervoor dat gedetineerden tijdens hun detentie kunnen groeien en zich succesvol kunnen voorbereiden op hun re-integratie. Klasbak is de Belgische afdeling van de European Prison Education Association, een netwerkorganisatie van professionals die bezig zijn met educatie binnen de gevangenismuren. Klasbak brengt deze expertise samen en drukt haar stempel op beleid, informeert de publieke opinie en initieert en valideert onderzoek.

Wil jij dit goed doel steunen?