Kids for Uganda

Ontwikkelingssamenwerking - Onderwijs

vzw Kids for Uganda zet zich in voor de kansarme kinderen in Oeganda, meer bepaald AIDS weeskinderen en straatkinderen. De vzw heeft een school in Nkozi waar 650 kinderen school lopen. De vzw wil het ingezamelde "Warme" geld gebruiken om een landbouwproject te financieren zodat de school autonoom kan instaan om hun eigen voedsel te kweken.

Wil jij dit goed doel steunen?