Homevil vzw

Personen met een beperking - Opvang en begeleiding

Homevil is een wooncentrum en een dagcentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Aan zorgvragers kan dus zowel residentiële als ambulante dienstverlening geboden worden.

Homevil is een pluralistische voorziening die zorg op maat biedt ongeacht de levensbeschouwelijke, ideologische of politieke overtuiging van de zorgvrager. Respect in het algemeen, respect voor ieders waarde in het bijzonder en recht op inspraak zijn belangrijke pijlers in de werking.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Donderdag 13 december tot Donderdag 20 december
Donderdag 13 december tot Donderdag 20 december