Den Teirling

Geestelijke gezondheid - Dagbesteding

Den Teirling is een Nederlandstalig dagactiviteitencentrum in Brussel voor volwassen personen met psychische of psychiatrische problemen. Zij kunnen er dagelijks terecht om deel te nemen aan de activiteiten of gewoon om anderen te ontmoeten. Er is geen behandeling, wel een aanbod van activiteiten zoals samen koken, bakken, tuinieren, sporten, musiceren, zingen, bricoleren, maar ook deelname in de organisatie van huishoudelijke taken. Een klein team van begeleiders ondersteunt de activiteiten, het overleg en goede verloop van het clubhuis. De clubleden vinden betekenis in het leven, waar het op vele vlakken (werken, wonen, studeren...) vaak zeer moeilijk loopt en gaan nieuwe sociale contacten aan.

Wil jij dit goed doel steunen?