Democratie.Nu

Mensenrechten - Democratie

België wordt gewoonlijk voorgesteld als een democratie; helaas is dit niet het geval. Wij leven in een ‘particratie’ want de politieke partijen beslissen. Bij verkiezingen kan de burger enkel kiezen tussen een aantal partijen, die uiteindelijk - geregeld en ongestraft - hun verkiezingsbeloften breken en zelfs wetgeving doorvoeren tégen de wil van de bevolking in. Terwijl het uiteindelijk de burger is – u en ik - die de wetten geacht zijn te volgen en ook de belastingen betalen. Daarom moet de bevolking ook zélf rechtstreeks - via een (bindend!) referendum - wetgevend kunnen optreden. Democratie.Nu is een burgerbeweging die streeft naar méér directe democratie in Vlaanderen, Wallonië, België en Europa. Samen met andere burgerbewegingen voor directe democratie. Voor en door de burger!