De Lage Drempel

Armoedebestrijding - Sociale bijstand

Erkende Verenging Waar Armen het Woord Nemen.
Ontmoetingsplaats in Mechelen.
Inhoudelijk werken: bv. dossier rond de digitale kloof bij mensen in armoede.
Begeleiding van kwetsbare gezinnen binnen ons project Steun Op Maat (= buddywerking).
Allerlei vormingen en lessen om personen en gezinnen in armoede sterker te maken.
De maatschappij sensibiliseren rond het thema armoede. Lezingen geven aan scholieren e.a.
Vijf halve dagen per week open voor kwetsbare mensen.
Participatie in praktijk.
Vrijwilligerswerking!
Welzijnsschakel.

Meer info: www.delagedrempel.be

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Donderdag 20 december - 15:30 tot 18:30
Dinsdag 23 oktober tot Maandag 17 december