CODA

Fysieke gezondheid - Palliatieve zorg

CODA vzw staat in voor het aanbod van palliatieve zorg in alle settings (van thuiszorg en dagcentrum over opname in de palliatieve eenheid Coda Hospice tot rouwbegeleiding na een overlijden) in de regio Noorderkempen - Noord Antwerpen. Tevens staat het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen in voor de sensibilisatie van professionelen en het brede publiek, voor de harmonisering van de initiatieven palliatieve zorg in de regio en voor de aangepaste vorming van professionals.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Maandag 22 oktober tot Zondag 23 december
Vrijdag 21 december tot Zaterdag 22 december
Maandag 03 december tot Maandag 24 december
Maandag 05 november tot Donderdag 20 december
Maandag 17 december tot Zondag 23 december
Maandag 10 december tot Maandag 24 december
Maandag 05 november tot Maandag 24 december
Maandag 10 december tot Zaterdag 22 december
Donderdag 06 december tot Maandag 24 december
Vrijdag 14 december - 11:30 tot 13:00