CODA

Fysieke gezondheid - Palliatieve zorg

CODA vzw staat in voor het aanbod van palliatieve zorg in alle settings (van thuiszorg en dagcentrum over opname in de palliatieve eenheid Coda Hospice tot rouwbegeleiding na een overlijden) in de regio Noorderkempen - Noord Antwerpen. Tevens staat het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen in voor de sensibilisatie van professionelen en het brede publiek, voor de harmonisering van de initiatieven palliatieve zorg in de regio en voor de aangepaste vorming van professionals.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Woensdag 26 september tot Maandag 24 december