CKG Betlehem

Welzijn - Opvoedingsondersteuning

Het CKG verleent zorg aan alle gezinnen met jonge kinderen tussen O en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben betreffende de opvoeding van hun kind(eren).
Er zijn ook kinderen die bij ons verblijven. Wij willen hen graag jaarlijks een vakantieweek vol leuke activiteiten gunnen.
We werken ook aan een nieuw co-housingproject waar we verblijf en ondersteuning bieden aan tienerouders om nadien samen met hun baby alleen te kunnen wonen. Hiervoor werken wij samen met andere organisaties.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Maandag 12 november tot Vrijdag 07 december
Woensdag 31 oktober tot Zaterdag 15 december