CIG Ten Anker

Welzijn - Opvoedingsondersteuning

Centrum voor integrale gezinszorg Ten Anker richt zich tot gezinnen en gezinsleden waarvan het gezinsfunctioneren ernstig bedreigd wordt. Concreet betekent dit dat wij zowel residentieel als aan huis begeleiding bieden aan kwetsbare gezinnen. We doen dit reeds vanaf de zwangerschap. Wij begeleiden tienerouders en andere ouders in multiproblem situaties en trachten op integrale wijze te werken aan "goed genoeg ouderschap". Binnen onze integrale visie leggen we het accent op de kind – ouderrelatie en de context. De emotionele ontwikkeling van het kind, de beleving van de ouder en de gehechtheid tussen beiden staat centraal.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Zondag 25 november - 10:00 tot 18:00
Zaterdag 15 december - 15:00 tot 17:00
Zaterdag 15 december - 20:00 tot 23:55
Zondag 28 oktober - 07:00 tot 18:00
Donderdag 18 oktober tot Maandag 24 december
Woensdag 17 oktober tot Maandag 24 december
Donderdag 18 oktober tot Maandag 24 december