Centrum Kauwenberg vzw

Armoedebestrijding - Gezinnen

Centrum Kauwenberg is een organisatie voor armoedebestrijding. De werking brengt mensen in armoede en andere mensen samen en draagt zo bij tot de bestrijding van armoede vanuit de ervaring van de mensen zelf. In Centrum Kauwenberg komen zowel volwassenen en kinderen in armoede samen. Ons hoofddoel is het wegwerken van sociale uitsluiting van mensen die in armoede leven.De kinderwerking heeft tot doel de kinderen en jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen.
De Vlaamse overheid heeft Centrum Kauwenberg erkend als "vereniging waar armen het woorden nemen".

Wil jij dit goed doel steunen?