casa maín vlaanderen vzw

Armoedebestrijding - Kinderen en jongeren

Casa Main is een opvangtehuis voor meisjes van 6 tot 21 jaar in de buitenwijken van Santa Cruz in Bolivia. Alle meisjes worden er geplaatst door de jeugdrechtbank omwille van misbruik, extreme armoede, mishandeling, verwaarlozing, ... .
Het opvangtehuis wordt gesteund via peter/meterschappen in Vlaanderen. Dit geld wordt besteed aan het onderwijs van deze meisjes, zoals schoolgebouwen, dagelijkse noden (kledij, eten, schoolgerief, boeken, ... ). Daarnaast ook psychologische en medische begeleiding.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Maandag 17 december tot Vrijdag 21 december