Caritas International

Armoedebestrijding - Internationaal

Caritas International en haar partners helpen slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en armoede. Wij bieden hen, in hun eigen land of op de vlucht, onmisbare, duurzame materiële en niet-materiële hulp.
In België ondersteunen we migranten en vluchtelingen door hen een humaan antwoord te bieden, aangepast aan hun migratietraject. Caritas International helpt de meest kwetsbaren en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen, en dit zonder enige vorm van discriminatie.
Op www.caritasinternational.be leest u er meer over.

Wil jij dit goed doel steunen?