BRUSSELS PLATFORM ARMOEDE

Armoedebestrijding - Belangenbehartiging

Het Brussels Platform Armoede is de koepel van de 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen. Deze verenigingen brengen mensen in armoede en niet-armen samen. Zij willen bijdragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring van mensen in armoede.
De 7 Brusselse verenigingen werken met thuislozen, daklozen, mensen zonder papieren, generatie-armen, .... wiens grondrechten men wil versterken op de verschillende levensdomeinen (onderwijs, huisvesting, vrijetijdsparticipatie, menswaardig inkomen, gezondheid, ....)

Wil jij dit goed doel steunen?