Broederlijk Delen

Ontwikkelingssamenwerking - Voedselzekerheid

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er miljoenen mensen in armoede. Delen en herverdelen. Daarin zit voor ons de oplossing.

In onze 13 partnerlanden investeren we in de plannen van de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid. Bij de Belgische en Europese overheid pleiten we voor een rechtvaardig beleid in het Zuiden. We informeren en sensibiliseren Vlaanderen en Brussel over de oorzaken van ongelijkheid en armoede. Samen met duizenden vrijwilligers voeren we actie. En we stimuleren mensen om na te denken over hun manier van leven: welke impact heeft die op onze wereld? Zo roepen we op tot concrete solidariteit.

http://www.broederlijkdelen.be/nl/organiseer

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Maandag 10 december tot Vrijdag 14 december
Donderdag 11 oktober - 10:00 tot 16:00
Zaterdag 15 december - 16:00 tot 20:00
Donderdag 13 december - 17:30 tot 23:00