BORN IN AFRICA

Ontwikkelingssamenwerking - Onderwijs

BIA wil kansarme kinderen uit de sloppenwijken rond Plettenberg Bay in Zuid-Afrika kansen bieden om uit de (kans)armoede te geraken. BIA telt ruim 400 peetkinderen die door hun peetouders in België en andere landen financieel gesteund worden. Sinds enkele jaren stromen studenten, die succesvol het BIA-basisprogramma doorlopen hebben, door naar hogescholen en universiteiten. Onvermogend als ze zelf zijn, draagt BIA voor deze potentials alle kosten van inschrijving, logement, eten, uitrusting en vervoer. Om het hiervoor opgerichte Studiebeursfonds te spijzen haalt BIA bijkomende financiële middelen op bij services clubs, scholen, bedrijven en via vrijwillige donaties. Vrije giften en steunacties zijn dan ook meer dan welkom.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Woensdag 31 oktober tot Maandag 24 december
Vrijdag 30 november tot Zaterdag 01 december
Maandag 10 september tot Zaterdag 15 september
Vrijdag 21 december - 13:25 tot 15:15