Boom²

Milieu - België

Boom² is een vzw die zich inzet voor natuur en bosuitbreiding in Vlaanderen. Hiervoor wordt een waaier aan acties op poten gezet. Onze vzw biedt mensen de kans bosuitbreiding te realiseren door vierkante meters grond te sponsoren. De giften worden gebruikt om grond aan te kopen en vervolgens in te richten als natuurgebied. Onze ambitie bestaat erin om tegen 2021 10.000 m² grond aan te kopen en natuurtechnisch in te richten. Op heden hebben wij een perceel van 1.400 m² aangekocht en bebost en zijn we volop aan het sparen voor een tweede aankoop.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Vrijdag 14 december tot Zondag 16 december
Donderdag 20 december - 15:00 tot 19:00
Maandag 19 november tot Woensdag 19 december
Vrijdag 09 november tot Maandag 24 december