Begeleidingscentrum Dennenhof

Geestelijke gezondheid - Jongeren

Begeleidingscentrum Dennenhof biedt residentiële opvang voor 100 jongeren van 4 jaar tot 21 jaar, met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrumstoornis. We zijn als vzw erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Ook na hun 21ste jaar vinden wij het belangrijk dat we jongeren die in ons MFC verblijven nog verder op weg kunnen zetten naar hun volwassen leven en niet abrupt moeten loslaten. We kunnen hen mobiel begeleiden tot 25 jaar.

Vanuit onze werking is er bewust voor gekozen om elke jongere maximaal de kans te geven te integreren in de maatschappij door oa. elke leefgroep onder te brengen in een huis-in-de-rij en dit in verschillende gemeenten binnen provincie Antwerpen.

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Maandag 10 september tot Vrijdag 21 december
Donderdag 20 september tot Maandag 24 december