Artsen Zonder Vakantie

Ontwikkelingssamenwerking - Algemene medische hulp

Artsen Zonder Vakantie zijn 600 Belgische artsen, verpleegkundigen en technici die als vrijwilliger meewerken in Afrikaanse partnerziekenhuizen. Tijdens hun eigen vakantie engageren zij zich om hun Afrikaanse collega’s bij te staan en te coachen de operatietafel, in de ziekenzaal of in het labo. Artsen Zonder Vakantie kiest hierbij voor een duurzame oplossing: uitwisseling van kennis.
Door nieuwe technieken toe te passen, kunnen Afrikaanse collega’s hun patiënten beter helpen en hun kennis weer doorgeven aan andere lokale collega’s.
Met elk partnerziekenhuis wordt langdurig samengewerkt en het mooiste moment is wanneer Artsen Zonder Vakantie ergens niet meer nodig is. Wanneer kennis echt geneest!

Wil jij dit goed doel steunen?