Alderande Wonen

Personen met een beperking - Mentale beperking

ALDERANDE ondersteunt volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking bij het uitbouwen van hun leven. Onze uitdaging bestaat erin hun dromen en
verlangens te vertalen in concrete realisaties op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. Het aanbod op deze drie terreinen werken we steeds uit in nauw overleg met hun familie en vrienden en met andere diensten.
Dit lijkt ons de beste opstap voor een warme integratie in onze samenleving.
ALDERANDE Wonen – Werken – Vrije tijd
Daknamdorp 54
9160 Lokeren
T. 09/348.02.46
F. 09/349.54.94
www.alderande.be
info@alderande.be
Maatschappelijke zetel :
Alderande Wonen vzw
Daknamdorp 54
9160 Lokeren
Rek. nr. BE81 0011 4763 8524

Wil jij dit goed doel steunen?

Gerelateerde acties

Woensdag 05 december tot Zaterdag 15 december
Vrijdag 14 september tot Zaterdag 15 september
Donderdag 25 oktober tot Vrijdag 21 december