FAQ

Algemeen

 • Wanneer vindt De Warmste Week plaats?

  Music For Life is er dit jaar van 18 tot 24 december 2017. De week voor Kerstmis wordt zo opnieuw de Warmste Week van het jaar.

 • Wat is het doel van De Warmste Week van Music For Life?

  Net als vorig jaar kies je zelf welk goede doel je wil steunen met Music For Life. Je krijgt daarvoor de keuze uit een lijst van vzw's die zich registreerden en goedgekeurd zijn door de Koning Boudewijnstichting.

Music For Life

 • Wanneer begint Music For Life?

  De Warmste Week van Music For Life begint op maandag 18 december.

 • KAN IK DE OPBRENGST VAN MIJN ACTIE KOMEN AFGEVEN?

  Neen. De opbrengst moet gestort worden via dewarmsteweek.be. Het is niet mogelijk om cash geld af te geven tijdens Music For Life.

 • KAN IK OP DE RADIO VERTELLEN OVER MIJN ACTIE?

  Tijdens Music For Life doen we ons best om zoveel mogelijk acties aan het woord te laten op de radio. Helaas kunnen we dat niet garanderen voor iedereen door het grote aantal initiatieven in Vlaanderen.

 • KAN IK MIJN PLAATJE HOREN OP DE RADIO?

  Als je jouw plaat hebt aangevraagd via dewarmsteweek.be en je je gsm-nummer hebt opgegeven, word je – indien je dat wenst - telefonisch of via sms op de hoogte gebracht als jouw plaat gedraaid wordt. We doen ons best om zoveel mogelijk mensen hun verzoekplaatje te draaien, maar we kunnen dat niet garanderen voor iedereen.

 • KAN IK LANGSKOMEN OM OP DE RADIO TE VERTELLEN OVER MIJN ACTIE?

  Dat kan. Aanmelden doe je aan de ontvangstbalie van de acties. Ter plaatse bekijken onze medewerkers of het mogelijk is om jou aan het woord te laten in onze live uitzending. Opgelet: het is live radio, we kunnen niet iedereen garanderen dat ze aan het woord kunnen komen - we rekenen alvast op jouw begrip.

 • KUNNEN JULLIE EEN REPORTER STUREN TIJDENS MIJN ACTIE?

  Tijdens De Warmste Week bezoeken verschillende reporters acties in heel Vlaanderen. We doen ons best om zoveel mogelijk acties in beeld te brengen, maar door het grote aantal initiatieven in Vlaanderen kunnen we helaas niet bij iedereen langsgaan. 

Acties

 • IK WIL EEN ACTIE DOEN. HOE KIES IK MIJN GOED DOEL?

  Je kiest je goed doel uit de lijst van Vlaamse vzw’s die zijn goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting. Je vindt de lijst op dewarmsteweek.be. Staat de Vlaamse vzw waar jij een actie voor wil doen niet in de lijst, verwittig deze vzw – zij moeten zich eerst registreren via dewarmsteweek.be. De Koning Boudewijnstichting is verantwoordelijk voor de goedkeuring ervan.

 • IK WIL EEN ACTIE DOEN MET MIJN BEDRIJF, ORGANISATIE OF VERENIGING. KAN DAT?

  Ja. Doe je een actie met meerdere personen, moet je wel steeds 1 persoon opgeven als contactpersoon. Maar ook als particulier of individu kan je een actie organiseren voor De Warmste Week van Music For Life.

 • IK WIL EEN ACTIE DOEN VOOR VERSCHILLENDE GOEDE DOELEN. KAN DAT?

  Neen. Eén actie, één goed doel. Het staat je wel vrij om verschillende acties te organiseren voor verschillende goede doelen. Maar het is belangrijk om deze acties apart te registreren op dewarmsteweek.be. Anders kan de Koning Boudewijnstichting niet instaan voor een correcte administratieve opvolging en verwerking.

 • WANNEER MAG IK EEN ACTIE ORGANISEREN?

  Vanaf begin september tot tot 24 december 2016. De registratie van jouw actie kan vanaf begin september 2017 tot en met 23 december 2017 om middernacht.

 • IK HEB EEN ACTIE GEORGANISEERD. HOE WEET IK DAT HET GELD GOED TERECHT KOMT?

  De Koning Boudewijnstichting ziet hierop toe: ze zorgen voor de verzameling en de uitbetaling van de gestorte gelden ten voordele van de aanvaarde goede doelen.

 • IK HEB EEN ACTIE GEORGANISEERD. KRIJG IK EEN FISCAAL ATTEST?

  Neen. De opbrengsten van deze acties geven nooit recht op een fiscaal attest. 

  Ook een de storting bij het aanvragen van een plaatje geeft geen recht op een fiscaal attest. Dat bekom je enkel bij een rechtstreekse storting naar de begunstigde.

 • IK WIL GEEN ACTIE DOEN MAAR WEL STEUNEN MET EEN VRIJE GIFT. KAN DAT?

  Neen, de Koning Boudewijnstichting kan geen giften ten voordele van de globale actie of ten voordele van specifieke actie(s) ontvangen. Enkel door zelf een actie te organiseren voor een van de goedgekeurde goede doelen kan je geld inzamelen voor De Warmste Week van Music For Life. Je kan altijd onze agenda checken om acties te steunen die plaatsvinden in jouw buurt of meelopen met de Warmathon.

 • IS DE VRT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE ACTIES VAN DE WARMSTE WEEK?

  Neen. Als je een actie organiseert draag je zelf de verantwoordelijkheid voor deze actie. Pluis dan ook vooraf grondig uit waar je actie aan moet voldoen (bijvoorbeeld of je voor je actie een verzekering nodig hebt, of je bepaalde toestemmingen moet bekomen, vergunningen moet aanvragen dan wel andere formaliteiten moet vervullen).

 • IK WIL EEN ACTIE ORGANISEREN. HOE ZAMEL IK GELD IN?

  Je organiseert een actie met de intentie om geld in te zamelen voor een zelfgekozen goed doel. De opbrengst van je actie stort je integraal aan de Koning Boudewijnstichting, die dit geld integraal overmaakt aan de betrokken vzw. Jouw actie heeft geen commerciële inslag en mag geen onderwerp zijn van koppelverkoop. De Koning Boudewijnstichting en Studio Brussel houden zich het recht voor om acties te weigeren die niet aan deze spelregels voldoen of niet in de geest liggen van Music for Life.

 • WAT DOE IK MET DE OPBRENGST VAN MIJN ACTIE?

  Gelieve de opbrengst van jouw actie voor 24 december 2017 over te maken via www.dewarmsteweek.be. Log in op je persoonlijk dashboard, selecteer je actie en klik door op ‘mijn betaling’. Zo breng je ons op de hoogte van wat jouw actie heeft opgebracht en kunnen we jouw opbrengst meetellen in het totaalbedrag van Music For Life 2017. Begin januari 2018 zorgt De Koning Boudewijnstichting ervoor dat het geld van jouw actie goed terecht komt bij jouw goede doel. Heb je op 24 december 2017 nog geen zicht op het totaalbedrag van jouw actie, dan vragen we om jouw storting zeker in orde te brengen voor 31 december 2017 via www.dewarmsteweek.be

Warmathon

 • Waar en wanneer kan ik deelnemen aan de Warmathon?

  De Warmathon strijkt neer in 6 Provinciehoofdsteden. 

  Alle info over de Warmathon 2017 verneem je dit najaar. 

 • Moet ik een getrainde loper zijn om deel te nemen aan de Warmathon?

  Neen. De Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen” geldt meer dan ooit voor de Warmathon. Of je nu loopt, stapt of jogt, het maakt niet uit. Je deelname is een warm gebaar en je steunt er bovendien de meer dan 1000 goede doelen van Music for Life mee. Hou er wel rekening mee dat er actieve en getrainde lopers op het parcours zijn. Wees hoffelijk voor elkaar.

 • Hoeveel rondjes mag ik lopen?

  Je loopt zoveel rondjes als je zelf wilt tijdens de openingstijden van de Warmathon.

 • Hoelang is het parcours?

  De lengte van de parcours verschilt van stad tot stad, en varieert tussen de 2,5 en 3 kilometer.

 • Personen met een handicap

  In de meeste gevallen is het volledige parcours berijdbaar met een rolstoel, als deze is aangepast voor buiten-activiteiten. De ondergronden op de verschillende locaties verschillen van structuur, bvb. gras- en bosondergrond. Alle parcours zijn trappenvrij. Het centrale plein is ook steeds bereikbaar, maar ook hier is steeds een grasondergrond. Aangepast toilet is voorzien op elke site.

 • Mag ik een (eigen) actie of verkoop organiseren op de site van de Warmathon?

  Om organisatorische redenen is het niet toegestaan een actie of verkoop ten voordele van eender welk goed doel te organiseren op de Warmathon-sites.

 • Algemene Voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN WARMATHON - MUSIC FOR LIFE

  Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

  1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
  2. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  3. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de organisatie niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  4. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
  5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
  6. Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden.
  7. Fietsen, gemotoriseerde voertuigen en rollerblades, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de Warmathon.
  8. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Golazo/VRT. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Een verbetering van persoonlijke gegevens kan doorgegeven worden via info@golazo.com. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Golazo/VRT, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
 • Is er een minimum leeftijd om deel te mogen nemen?

  Neen. Iedereen mag deelnemen aan de Warmathon. Om op het parcours te komen dien je wel over een officieel startnummer te beschikken. Dat zorgt ervoor dat je als deelnemer (jong of oud) in orde bent met de verzekering. Bovendien steun je er ook de meer dan 1000 goede doelen van Music for Life mee.

Ketnet-Koekenbak

 • Wat is de Ketnet-Koekenbak?

  Ook Ketnet organiseert dit jaar een grote actie voor de Warmste Week. Zit jij in een warme klas? Trek dan aan de mouw van je juf of meester en bak met je klas koekjes voor een goed doel dat jij met je klas belangrijk vindt.

 • KUNNEN ENKEL KLASSEN DEELNEMEN AAN DE KETNET-KOEKENBAK?

  Ja, enkel klassen kunnen zich inschrijven voor de Ketnet-Koekenbak. Per school kunnen meerdere klassen zich inschrijven of zelfs samenwerken. Maar ook in dat geval vragen we dat elke klas zich registreert.

  Kinderen niet in klasverband kunnen uiteraard ook aan de Warmste Week meedoen door een andere actie te registreren.

 • IK WIL EEN KOEKENBAK ORGANISEREN. HOE KIES IK MIJN GOED DOEL?

  Je kiest je goed doel uit de lijst van Vlaamse vzw’s die zijn goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting. Je vindt de lijst op dewarmsteweek.be. Staat de Vlaamse vzw waar jij een actie voor wil doen niet in de lijst, verwittig deze vzw – zij moeten zich eerst registreren via dewarmsteweek.be. De Koning Boudewijnstichting is verantwoordelijk voor de goedkeuring ervan.

 • IK WIL EEN KOEKENBAK ORGANISEREN VOOR VERSCHILLENDE GOEDE DOELEN. KAN DAT?

  Neen. Eén Koekenbak, één goed doel. Het staat je wel vrij om verschillende Koekenbakken te organiseren voor verschillende goede doelen. Maar het is belangrijk om deze dan apart te registreren op dewarmsteweek.be. Anders kan de Koning Boudewijnstichting niet instaan voor een correcte administratieve opvolging en verwerking.

 • IK HEB EEN KOEKENBAK GEORGANISEERD. HOE WEET IK DAT HET GELD GOED TERECHT KOMT?

  De Koning Boudewijnstichting ziet hierop toe: ze zorgen voor de verzameling en de uitbetaling van de gestorte gelden ten voordele van de aanvaarde goede doelen.

 • IK HEB EEN KETNET-KOEKENBAK GEORGANISEERD. KRIJG IK EEN FISCAAL ATTEST?

  Neen. De opbrengsten van deze acties geven nooit recht op een fiscaal attest. Dat bekom je enkel bij een rechtstreekse storting naar de begunstigde.

VZW's

 • WANNEER ONTVANGT HET GOEDE DOEL DE OPBRENGST?

  Vanaf midden januari 2017 zal de Koning Boudewijnstichting een eerste storting van opbrengsten van acties aan de goede doelen storten. Latere ontvangsten worden dan vervolgens uitgekeerd.

 • WELKE INFORMATIE MOET JE ALLEMAAL MEEGEVEN ALS VZW/GOEDE DOEL?

  Om in aanmerking te komen als goede doel moet ten minste de correcte naam van de vzw ingevuld worden bij registratie op de website van Music For Life en minstens één (maar bij voorkeur meer) van de volgende gegevens:

   - adres van de hoofdzetel of de lokale afdeling van de vzw

   - telefoonnummer van een contactpersoon

   - e-mail adres van een contactpersoon

   - website van de vzw

 • OVER GOEDEDOELEN.BE

  Indien je wenst dat actievoerders en schenkers snel duidelijke informatie vinden over je organisatie, dan raden we je sterk aan om je te registreren op de website www.goededoelen.be van de Koning Boudewijnstichting. Indien je reeds geregistreerd bent op www.goededoelen.be kijk dan of je gegevens geactualiseerd zijn.

  Een goedkeuring voor goededoelen.be staat los van een goedkeuring voor De Warmste Week.

 • WAT IS DE ROL VAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING?

  De Koning Boudewijnstichting staat in voor de goedkeuring van de voorgestelde goede doelen. Zij gaat na of aan de drie voormelde criteria is voldaan. Ze beslist autonoom en communiceert niet over de motieven om een vzw al dan niet als goed doel te aanvaarden. De Koning Boudewijnstichting staat in voor de ontvangst van de opbrengst en voor de uitbetaling van de gestorte gelden ten voordele van de aanvaarde goede doelen.

 • TOT WANNEER KAN EEN VZW ZICHZELF KANDIDAAT STELLEN ALS GOED DOEL?

  Je kan je opgeven als goed doel voor De Warmste Week vanaf deze zomer tot midden november 2017. 

 • KAN EEN VZW ZICHZELF KANDIDAAT STELLEN ALS GOED DOEL?

  Ja, een vzw kan zichzelf kandidaat stellen als goed doel. De vzw wordt daarna door de Koning Boudewijnstichting getoetst aan de 3 voorwaarden waar een vzw aan moet voldoen om erkend te worden als goede doel van De Warmste Week van Music For Life. Een goed doel registreren kan tot midden november 2017.

 • WAT ALS ONZE VZW DIT JAAR NIET MEER WIL MEEDOEN?

  Geen probleem. Eind mei 2017 ontvangen alle vzw's een e-mail met daarin de procedure om niet meer mee te doen als goede doel van Music For Life 2017. Door je deelname voor dit jaar te weigeren zullen er geen acties voor jouw goede doel georganiseerd worden.

 • ONZE VZW WAS VORIG JAAR AL EEN GOED DOEL, DOEN WE AUTOMATISCH OPNIEUW MEE?

  Ja. Maar we vragen je wel nog om even je gegevens na te kijken. Alle vzw's ontvangen eind mei een e-mail met daarin de juiste procedure. 

 • WAT GEBEURT ER ALS MIJN VZW IS AFGEKEURD?

  Als je vzw niet voldoet aan de criteria van de Koning Boudewijnstichting ontvang je daarover een e-mail.

 • WAT GEBEURT ER ALS MIJN VZW IS GOEDGEKEURD?

  Na goedkeuring door de Koning Boudewijnstichting ontvang je een login voor dewarmsteweek.be. Via de site kan je de gegevens van je vzw beheren. Die gegevens zijn onder andere nodig om jullie na afloop de opbrengst te bezorgen.

 • Wie oordeelt over de aanvaarding van een vzw als goed doel van De Warmste Week?

  De Koning Boudewijnstichting staat in voor de aanvaarding van de voorgestelde goede doelen. Zij gaat na of aan de drie voormelde criteria is voldaan. Ze beslist autonoom en communiceert niet over de motieven om een vzw al dan niet als goed doel te aanvaarden. De VRT en Studio Brussel hebben geen rol in de selectie.

 • Aan welke voorwaarde moet een vzw voldoen als goed doel van De Warmste Week?
  1. Ze is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De vereniging is een vzw of een stichting van openbaar nut naar Belgisch recht, met Nederlandstalige statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en gebruikt het Nederlands voor alle administratieve handelingen. De vzw of de stichting van openbaar nut kan eigen activiteiten voorleggen in 2016. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking.
  2. Ze is Vlaams. De vzw is gevestigd in Vlaanderen of Brussel. Dat betekent dat de maatschappelijke zetel van de vereniging in Vlaanderen of Brussel is gevestigd, maar het kan ook gaan om een lokale afdeling. Ze heeft haar werking in Vlaanderen of daarbuiten.
  3. Ze wordt beschouwd als een “goed doel”. De vzw zet zich in voor de levenskwaliteit van andere mensen en hun omgeving. Komen niet in aanmerking: verenigingen die uitsluitend activiteiten organiseren voor hun eigen leden, politieke partijen, scholen, vzw’s die opgericht zijn door de overheid, bedrijfsfederaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, jeugdbewegingen, serviceclubs.

  Deze criteria moeten tezamen vervuld zijn.

Nog vragen

 • GEEN ANTWOORD GEVONDEN OP JE VRAAG?

  Je kan ons bereiken op musicforlife@stubru.be. We doen ons best om je zo snel mogelijk van een antwoord te voorzien.