FAQ

Algemeen

 • Wanneer vindt De Warmste Week plaats?

  De Warmste Week loopt van 18 tot en met 24 december 2019. 

 • Wat is het doel van De Warmste Week?

  Net als vorig jaar kies je zelf welk goed doel je wil steunen met De Warmste Week. Je krijgt daarvoor de keuze uit een lijst van vzw's die zich registreerden en goedgekeurd zijn door de Koning Boudewijnstichting.

Acties

 • IK WIL EEN ACTIE DOEN. HOE KIES IK MIJN GOED DOEL?

  Je kiest je goed doel uit de lijst van Vlaamse vzw’s die zijn goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting. Staat de Vlaamse vzw waar jij een actie voor wil doen niet in de lijst? Verwittig deze vzw dan – zij moeten zich eerst registreren via dewarmsteweek.be. De Koning Boudewijnstichting is verantwoordelijk voor de goedkeuring ervan.

 • IK WIL EEN ACTIE DOEN MET MIJN BEDRIJF, ORGANISATIE OF VERENIGING. KAN DAT?

  Ja. Doe je een actie met meerdere personen, moet je wel steeds 1 persoon opgeven als contactpersoon. Ook als particulier of individu kan je een actie organiseren voor De Warmste Week.

 • IK WIL EEN ACTIE DOEN VOOR VERSCHILLENDE GOEDE DOELEN. KAN DAT?

  Neen. Eén actie, één goed doel. Het staat je wel vrij om verschillende acties te organiseren voor verschillende goede doelen. Maar het is belangrijk om deze acties apart te registreren op dewarmsteweek.be. Anders kan de Koning Boudewijnstichting niet instaan voor een correcte administratieve opvolging en verwerking.

 • WANNEER MAG IK EEN ACTIE ORGANISEREN?

  De registratie van jouw actie kan vanaf begin september 2019 tot en met 23 december 2019 om middernacht.

 • IK HEB EEN ACTIE GEORGANISEERD. HOE WEET IK DAT HET GELD GOED TERECHT KOMT?

  De Koning Boudewijnstichting ziet hierop toe: ze zorgen voor de verzameling en de uitbetaling van de gestorte gelden ten voordele van de aanvaarde goede doelen.

 • IK HEB EEN ACTIE GEORGANISEERD. KRIJG IK EEN FISCAAL ATTEST?

  Neen. De opbrengsten van deze acties geven nooit recht op een fiscaal attest. 

  Ook een storting bij het aanvragen van een plaatje geeft geen recht op een fiscaal attest.

 • IK WIL GEEN ACTIE DOEN MAAR WEL STEUNEN MET EEN VRIJE GIFT. KAN DAT?

  Neen, de Koning Boudewijnstichting kan geen giften ten voordele van de globale actie of ten voordele van specifieke actie(s) ontvangen. Enkel door zelf een actie te organiseren voor een van de goedgekeurde goede doelen kan je geld inzamelen voor De Warmste Week. Je kan altijd onze agenda checken om acties te steunen die plaatsvinden in jouw buurt of meelopen met de Warmathon.

 • IS DE VRT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE ACTIES VAN DE WARMSTE WEEK?

  Neen. Als je een actie organiseert draag je zelf de verantwoordelijkheid voor deze actie. Pluis dan ook vooraf grondig uit waar je actie aan moet voldoen (bijvoorbeeld of je voor je actie een verzekering nodig hebt, of je bepaalde toestemmingen moet bekomen, vergunningen moet aanvragen dan wel andere formaliteiten moet vervullen).

 • IK WIL EEN ACTIE ORGANISEREN. HOE ZAMEL IK GELD IN?

  Je organiseert een actie met de intentie om geld in te zamelen voor een zelfgekozen goed doel. De opbrengst van je actie stort je integraal aan de Koning Boudewijnstichting, die dit geld integraal overmaakt aan de betrokken vzw.

  - Jouw actie heeft geen commerciële inslag en mag geen onderwerp zijn van koppelverkoop.

  - De gift van de actievoerder aan De Warmste Week mag geen doorslaggevend element zijn bij de beslissing van de klant om een product al dan niet te kopen.

  De Koning Boudewijnstichting houden zich het recht voor om acties te weigeren die niet aan deze spelregels voldoen of niet in de geest liggen van De Warmste Week.

 • WAT DOE IK MET DE OPBRENGST VAN MIJN ACTIE?

  Gelieve de opbrengst van jouw actie voor 24 december 2019 over te maken via www.dewarmsteweek.be. Log in op je persoonlijk dashboard, selecteer je actie,  klik door op ‘mijn betaling’ en voer de betaling uit. Zo breng je ons op de hoogte van wat jouw actie heeft opgebracht en kunnen we jouw opbrengst meetellen in het totaalbedrag van De Warmste Week 2019. Begin januari 2020 zorgt De Koning Boudewijnstichting ervoor dat het geld van jouw actie goed terecht komt bij jouw goede doel. Heb je op 24 december 2019 nog geen zicht op het totaalbedrag van jouw actie, dan vragen we om jouw storting zo snel mogelijk zeker in orde te brengen via www.dewarmsteweek.be.

  Je kan nooit de opbrengst van je actie rechtstreeks aan jouw goed doel overmaken.

 • Waar kan ik promomateriaal vinden?

  De Warmste Week kan geen promomateriaal opsturen. Als je inlogt op je persoonlijke pagina op www.dewarmsteweek.be vind je wel heel wat promomateriaal dat je mag gebruiken. Je vindt er onder andere het logo, het lettertype, een affiche, banners...

 • KAN IK ALS GOED DOEL DE GEGEVENS VAN DE ACTIEVOERDERS RAADPLEGEN?

  Goede doelen kunnen bepaalde gegevens waarvoor actievoerders toestemming hebben gegeven om te delen (naam, email en actienaam) raadplegen om te delen met het goede doel. Deze gegevens worden beschikbaar gehouden t.e.m. 31/12/2018.

 • Ben ik verplicht om Sabam te betalen voor mijn actie?

  Ja! Als je een actie organiseert draag je zelf de verantwoordelijkheid voor deze actie. Pluis dan ook vooraf grondig uit waar je actie aan moet voldoen (bijvoorbeeld of je voor je actie een verzekering nodig hebt, of je bepaalde toestemmingen moet bekomen, vergunningen moet aanvragen dan wel andere formaliteiten moet vervullen). Indien je voor je actie dus bepaalde auteursrechten moet betalen, ligt die verantwoordelijkheid bij jezelf. Op het einde van De Warmste Week doet Sabam zelf een gift, waardoor je geld uiteindelijk toch nog bij het goede doel terechtkomt. 

  Voor meer info omtrent auteursrechten kan je terecht op https://www.sabam.be/nl/faq.

VZW's

 • WANNEER ONTVANGT HET GOEDE DOEL DE OPBRENGST?

  Vanaf midden januari 2020 zal de Koning Boudewijnstichting een eerste storting van opbrengsten van acties aan de goede doelen storten. Latere ontvangsten worden dan vervolgens uitgekeerd.

 • WELKE INFORMATIE MOET JE ALLEMAAL MEEGEVEN ALS VZW/GOEDE DOEL?

  Om in aanmerking te komen als goede doel moet ten minste de correcte naam en het ondernemingsnummer van de vzw ingevuld worden bij registratie op de website van De Warmste Week en minstens één (maar bij voorkeur meer) van de volgende gegevens:

   - adres van de hoofdzetel of de lokale afdeling van de vzw

   - telefoonnummer van een contactpersoon

   - e-mail adres van een contactpersoon

   - website van de vzw

  - Facebookpagina van de vzw

 • OVER GOEDEDOELEN.BE

  Indien je wenst dat actievoerders en schenkers snel duidelijke informatie vinden over je organisatie, dan raden we je sterk aan om je te registreren op de website www.goededoelen.be van de Koning Boudewijnstichting. Indien je reeds geregistreerd bent op www.goededoelen.be kijk dan of je gegevens geactualiseerd zijn.

  Een goedkeuring voor goededoelen.be staat los van een goedkeuring voor De Warmste Week.

 • WAT IS DE ROL VAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING?

  De Koning Boudewijnstichting staat in voor de goedkeuring van de voorgestelde goede doelen. Zij gaat na of aan de drie vermelde criteria is voldaan. Ze beslist autonoom en communiceert niet over de motieven om een vzw al dan niet als goed doel te aanvaarden. De Koning Boudewijnstichting staat in voor de ontvangst van de opbrengst en voor de uitbetaling van de gestorte gelden ten voordele van de aanvaarde goede doelen.

 • TOT WANNEER KAN EEN VZW ZICHZELF KANDIDAAT STELLEN ALS GOED DOEL?

  Je kan je opgeven als goed doel voor De Warmste Week vanaf nu tot 7 juli 2019. 

 • KAN EEN VZW ZICHZELF KANDIDAAT STELLEN ALS GOED DOEL?

  Ja, een vzw kan zichzelf kandidaat stellen als goed doel. De vzw wordt daarna door de Koning Boudewijnstichting getoetst aan de 3 voorwaarden waar een vzw aan moet voldoen om erkend te worden als goede doel van De Warmste Week. Een goed doel registreren kan tot 7 juli 2019.

 • WAT ALS ONZE VZW DIT JAAR NIET MEER WIL MEEDOEN?

  Geen probleem. Eind mei 2019 ontvangen alle vzw's een e-mail met daarin de procedure om niet meer mee te doen als goede doel van De Warmste Week. Door je deelname voor dit jaar te weigeren zullen er geen acties voor jouw goede doel georganiseerd worden.

 • ONZE VZW WAS VORIG JAAR AL EEN GOED DOEL, DOEN WE AUTOMATISCH OPNIEUW MEE?

  Ja. Maar we vragen je wel nog om even je gegevens na te kijken. Alle vzw's ontvangen eind mei een e-mail met daarin de juiste procedure. 

 • WAT GEBEURT ER ALS MIJN VZW IS AFGEKEURD?

  Als je vzw niet voldoet aan de criteria van de Koning Boudewijnstichting ontvang je daarover een e-mail.

 • WAT GEBEURT ER ALS MIJN VZW IS GOEDGEKEURD?

  Na goedkeuring door de Koning Boudewijnstichting ontvang je een login voor dewarmsteweek.be. Via de site kan je de gegevens van je vzw beheren. Die gegevens zijn onder andere nodig om jullie na afloop de opbrengst te bezorgen.

 • Wie oordeelt over de aanvaarding van een vzw als goed doel van De Warmste Week?

  De Koning Boudewijnstichting staat in voor de aanvaarding van de voorgestelde goede doelen. Zij gaat na of aan de drie voormelde criteria is voldaan. Ze beslist autonoom en communiceert niet over de motieven om een vzw al dan niet als goed doel te aanvaarden. De VRT heeft geen rol in de selectie.

 • Aan welke voorwaarde moet een vzw voldoen als goed doel van De Warmste Week?

  De voorwaarden om als vzw te voldoen als goed doel van de warmste week zijn: 

  1. Ze is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De vereniging is een vzw of een stichting naar Belgisch recht, met Nederlandstalige statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en opgericht uiterlijk op 31 december 2018. Ze gebruikt het Nederlands voor alle administratieve handelingen. De vzw of de stichting van openbaar nut kan eigen activiteiten in 2018 voorleggen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals geformuleerd in de statuten.  Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking. Private stichtingen worden beoordeeld op hun maatschappelijke finaliteit.
  2. Ze is Vlaams. De vzw of stichting is gevestigd in Vlaanderen of Brussel. Dat betekent dat de maatschappelijke zetel van de organisatie in Vlaanderen of Brussel is gevestigd, maar het kan ook gaan om een lokale afdeling. Ze heeft haar werking in Vlaanderen of daarbuiten.
  3. Ze wordt beschouwd als een “goed doel”. De vzw zet zich in voor de levenskwaliteit van andere mensen en hun omgeving. Komen niet in aanmerking: verenigingen die uitsluitend activiteiten organiseren voor hun eigen leden, politieke partijen, onderwijsinstellingen ( incl. oudercomités, ...), vzw’s die opgericht zijn door de overheid, verenigingen die voornamelijk fondsen werven voor andere vzw’s of voor bepaalde individuen, bedrijfsfederaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, jeugdbewegingen, serviceclubs.

  Deze voorwaarden moeten allemaal vervuld zijn.

Nog vragen