Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-Patiënten

we gooien voor essen

Een warme actie van
fibromyalgie essen
Maandag 10 september tot Maandag 24 december
Kiekenhoeve

we staan op 2 kerstmarkten en de bedoeling is dat de mensen blikken omver gooien en dan kunnen ze prijzen kiezen die we zelf met de lotjes maken.

Dit event is publiek toegankelijk
Bekijk het bedankingsfilmpje